PROBLEMES D'ELECTRONICA ANALOGICA
CABRERA, FERNAN
EDITORIAL PUBLICACIONS UNIVERSITAT JAUME I

Estructurada en cinc blocs diferents (díodes, transistors, dispositius electrònics de potència, amplificadors operacionals, fonts d'alimentació lineals), aquesta obra representa una eina de suport per a l'autoaprenentatge, en la resolució de problemes de les assignatures relacionades amb l'electrònica analògica.

Precio 12,00€
MEDI SUBAQUATIC A LA SAFOR
NIETO, LL.
EDITORIAL CEIC, ALFONS EL VELL

Aquest llibre pretén ser una contribució al coneixement del medi subaquàtic de la Safor. Presenta d'una forma clara i amena diversos aspectes de la flora i la fauna marines i analitza els factors que influeixen en la distribució de les diferents comunitats, la biologia dels diferents organismes i la problemàtica que hi presenten les diferents accions de l'ésser humà

Precio 12,02€

Aviso legal