LA "JUNTA DE MURS I VALLS"
MELIO, VICENTE
PUBLISHER CONSELL VALENCIA DE CULTURA

Aquesta monografia, resum d'una tesi doctoral, és un estudi d'una institució valenciana paramunicipal, la Fàbrica de Murs i Valls, sobre la qual va recaure la responsabilitat de la construcció i la conservació de la infraestructura urbana de la ciutat de València i, per tant, de tancar les ferides que les temibles avingudes del riu Túria solien provocar.

PRICE 4,80€
TOPONIMIA POBLES - CINCTORRES (ELS PORTS
DIVERSOS
PUBLISHER ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUAPRICE 0,60€